ruenfrdeites
1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Partene i denne brukeravtalen:

Nettstedet "IKEA Fans Club" ikea-club.org (videre - Nettsted);

En fysisk / juridisk person / individuell gründer som i samsvar med lovens krav anerkjennes som deltaker i sivil trafikk (heretter - Brukeren).

Denne brukeravtalen av nettstedet styrer forholdet mellom brukeren og nettstedet og anses som konkludert fra det øyeblikket brukeren forplikter seg til en av følgende handlinger på nettstedet:

  • Fyll ut eller send inn skjemaet "Registrering" på Nettstedet;
  • Fyll ut eller send skjemaer "Legg til kunngjøring" på nettstedet;
  • Fyll ut eller send skjemaet "Kontakter" på nettstedet;

Denne brukeravtalen er lik en kontrakt utarbeidet skriftlig. Konklusjon Brukeravtale betyr at brukeren er nødvendig for sin grad kjent med vilkårene i denne brukeravtalen og fullt og ubetinget enig med dem, blant annet i den delen av nettstedet samtykke til behandling av personopplysninger fra brukeren på de vilkår som er angitt i avsnitt 4 denne brukeravtalen, og i den delen av å gi samtykke til nettstedet for å motta e-post, sms og andre typer nyhetsbrev med informasjon og reklameinnhold, blant annet fra Site Partners.

Nettstedet gir brukerne å legge ut informasjon om varer (tjenester) med formålet med senere kjøp eller salg av ulike varer og tjenester til andre brukere (heretter - Services), med unntak av de varer og tjenester, begrenset i omløp eller trukket tilbake fra sirkulasjon på nettstedet. Alle transaksjoner inngås direkte mellom motparter. På grunn av det faktum at området er ikke en part i transaksjonen, og i tillegg forpliktet til å følge kravene i gjeldende regelverk med hensyn til ansvar for tilrettelegging av informasjon i det offentlige rom, er området ikke omfattet av lov om vern av forbrukerrettigheter.

1. GJENNOM AVTALEN

Nettstedet gir brukeren mulighet til å legge inn annonser etter å ha fylt registreringen med angivelse av gyldig e-postadresse, innloggingsnavn og valgt passord. Etter det mottar brukeren en e-post som bekrefter registreringen, som inneholder en lenke, hvis overføring er nødvendig for å fullføre registreringen. Bruk av mulighetene til nettstedet, både registrerte og uregistrerte brukere, betyr at du aksepterer disse vilkårene og forpliktelsene for å følge instruksjonene for bruk av tjenestene.

Ved å godta denne avtalen, godtar Brukeren å behandle informasjon gitt av Brukeren.

Avtalen kan endres av nettstedet uten forvarsel, den nye versjonen av Avtalen trer i kraft ved utløpet 3 (tre) dager fra datoen den er sendt, med mindre annet følger av den nye versjonen av avtalen.

Nettstedet forbeholder seg retten til å offentliggjøre listen over varer (tjenester) er forbudt for salg på nettsiden, og derfor forbudt å plassere i annonsen for brukeren og for å gjøre endringer i nevnte liste ensidig uten samtykke fra brukerne. I tilfelle at informasjonen i annonser til brukere med informasjon publisert i listen over varer (tjenester) som er forbudt for salg på nettstedet Annonser fjerner / justerer annonser uten nærmere forklaring og uten referanse til datoen for offentliggjøring av annonsen / korreksjon listen.

For øyeblikket er det lov å plassere annonser KUN varer og tjenester relatert til IKEA-produkter

2. RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER AV PARTER

OPPGAVER

Ved registrering forplikter bruker seg til å angi en gyldig e-postadresse, påloggingsnavn og passord, som brukeren velger uavhengig. (Tjenestene er ikke levert, og skal ikke brukes av personer under 18 år eller personer som midlertidig eller permanent er suspendert fra å bruke nettstedstjenestene; personer under 18 år kan bare bruke tjenestene med samtykke fra deres juridiske representanter). Nettstedet er ikke ansvarlig for å gi bevisst falsk informasjon fra brukere, og hvis det er rimelig tvil om påliteligheten til den oppgitte informasjonen, har nettstedet rett til å slette brukeren / begrense brukerens tilgang uten å forklare årsakene og kompensasjonen for det midlertidige og økonomiske tapet til brukeren / tredjeparter i forbindelse med fjerning / begrensning adgang.

Brukeren er forpliktet så langt som mulig å overvåke sikkerheten til passordet, og ikke utlevere det til utenforstående.

Bruker imøtekommende varer for salg på nettstedet forplikter seg til å plassere den i henhold til instruksjonene på nettstedet, og for å gi korrekt og fullstendig informasjon om produktet og dets betingelser for salg, men er ikke pålagt å rapportere informasjon som kan påvirke prisen på varene.

Brukeren er forpliktet til å forsikre seg om at salget av varene ikke bryter med gjeldende lovgivning, og at salget av dette produktet er tillatt av reglene på nettstedet.

Brukeren er forpliktet til å gjøre en nøyaktig beskrivelse av varene, leveringsbetingelsene og salget. Salgsbetingelser og beskrivelse av varer, utarbeidet av Brukeren, må ikke være i strid med denne Avtalen, og gjeldende lovgivning (ansvaret for å overholde disse kravene er tildelt Brukeren).

Brukeren forplikter seg til ikke å bruke automatiske programmer for å få tilgang til nettstedet uten autorisert tillatelse fra nettstedet.

Brukeren godtar å ikke kopiere, reprodusere, endre, distribuere eller representere tredjeparter informasjon som finnes på nettstedet (med unntak av informasjon gitt av brukeren) uten referanse til området, som et sted for første plassering informasjon.

Brukeren forplikter seg til ikke å forstyrre eller forsøke å forstyrre arbeidet og andre aktiviteter på Nettstedet; og ikke forstyrre driften av automatiske systemer eller prosesser og andre aktiviteter for å hindre eller begrense tilgangen til nettstedet.

Brukeren forplikter seg til ikke å bruke informasjonen som tilbys av en annen bruker uten tillatelse fra en annen bruker. All informasjon mottatt av brukeren om andre brukere i forbindelse med bruken av nettstedet kan bare brukes til å foreta transaksjoner ved hjelp av nettstedet. Dermed er brukeren ikke tillatt å bruke e-postadressen til en annen bruker med det formål å sende direkte eller sende annen uønsket elektronisk melding. Billboardet er ikke ansvarlig for brudd på denne regelen, unntatt forpliktelsen til å stoppe tilgangen til nettstedet for brukeren som brøt det.

RETTIGHETER

Brukeren har rett til å bruke tjenestene bare med sin egen e-postadresse, påloggingsnavn og passord.

Brukeren har rett til å bruke ekstra betalte tjenester på nettstedet. Betaling for ekstra betalte tjenester utføres ved å bruke en virtuell konto åpnet av brukeren automatisk når du registrerer deg på nettstedet, forutsatt at brukerens virtuelle konto har penger.

Brukeren gir nettstedet en ikke-eksklusiv, eksisterende overalt, evigvarende rett til å bruke det riktig i forhold til opphavsrett, varemerker, publikasjoner og databaser, som er brukeren i forhold til informasjon gitt av brukeren på alle kjente eller ukjente informasjonsbærere. Brukeren nekter også alle moralske og eiendomsrettigheter som Brukeren har i forhold til Informasjonen gitt av Brukeren innenfor de grenser som er angitt i gjeldende lovgivning. Ved å legge ut på vår nettside en annonse med bilder uten opphavsrettsbeskyttelse, samtykker brukeren med bruken av bildet og / eller deler av det i nettstedets interesse uten betaling av avgift.

Brukeren forplikter seg til ikke å overføre eller selge sine data for å komme inn i systemet til tredjepart. Brukeren er forpliktet til umiddelbart å endre innloggingsdata hvis han har grunner til å mistenke at dataene ble avslørt eller kan brukes av tredjeparter.

Ved å plassere varene til salgs, bekrefter brukeren at han har rett til å selge dette produktet.

Nettstedet forbeholder seg retten til å begrense antall aktive brukerannonser på nettstedet, samt å begrense brukerens handlinger på nettstedet.

Nettstedet forbeholder seg retten, etter eget skjønn, å publisere brukerens annonser i de sosiale nettverkene (offisielle grupper, fellesskap, etc.) gratis, og brukeren godtar denne typen publikasjon.

Nettstedet forbeholder seg retten til å overføre denne brukeravtalen mellom Nettstedet og Brukeren, inkludert, men ikke begrenset til, alle rettigheter og forpliktelser eller deler av det til en tredjepart. Ved overføring av rettigheter forplikter nettstedet seg å varsle, til hvem rettighetene i henhold til brukeravtalen, rettighetene og / eller forpliktelsene ble overført, ved å publisere relevant informasjon på nettstedet. Ved overføring av brukeravtalen til en tredjepart har tredjepart rett til å levere lignende eller lignende tjenester på et annet nettsted.

Billboardet har også rett til å flytte, fullføre eller forlenge perioden for å demonstrere varene av tekniske årsaker som er under kontroll eller utenfor kontrollen av nettstedet. Nettstedet har rett til å stoppe demonstrasjon av de plassert varene dersom Brukeren har registrert et objekt som bryter eller kan være i strid med denne Avtalen eller gjeldende lovgivning.

Brukeren har ikke rett til å plassere varene til salgs på Nettstedet, eller for å fullføre transaksjonen på Nettstedet, noe som kan føre til brudd på gjeldende lovgivning av nettstedet.

3. ANSVAR

Nettstedet er ikke arrangøren av transaksjonen eller selgeren. Dette nettstedet gir en mulighet for registrerte brukere å legge til salg, selge og kjøpe lovlig tillatte varer når som helst, hvor som helst og til enhver pris. Nettstedet sjekker ikke alle annonser som er lagt inn av Brukere, det har ikke egne gjenstander som er plassert for salg på nettstedet, og nettstedet deltar ikke i transaksjoner mellom kjøpere og selgere. Dermed kvalitet, sikkerhet, lovlighet og konformitet av varer (tjenester) til beskrivelsen, samt muligheten for selgeren til å selge, og kjøpere - å skaffe varene er utenfor kontroll av nettstedet. Derfor kan brukeren ikke konkludere med at tilbudet, salg og kjøp av noe produkt er gyldig og lovlig basert på plasseringen, salg og kjøp av varer på nettstedet. Nettstedet er ikke ansvarlig for å fullføre transaksjonen av selger eller kjøper. Brukeren påtar seg fullt ansvar for at hans handlinger ikke er i strid med gjeldende lovgivning. Ved en behandling autorisert statlig organ, for å fastslå at den informasjonen som er lagt av brukere er et misbruk / brudd på gjeldende lov eller forutsetninger for slik behandling i fremtiden, har nettstedet retten til å slette informasjonen postet av brukere av nettstedet, eller redigere dem.

Nettstedet bruker ikke spesielle tekniske løsninger for å bekrefte at informasjonen fra brukerne er korrekt, når de registreres på nettstedet. Nettstedet har ikke ansvar og kan ikke garantere at Brukeren er virkelig hva han representerer, og at informasjonen som ble oppgitt under registreringen på Nettstedet, er riktig. Nettstedet anbefaler kommunikasjon med mulige motparter, ved hjelp av dette verktøyet alle verktøyene som er tilgjengelige på nettstedet.

Brukeren er ansvarlig for alle handlinger som bruker sin e-postadresse, påloggingsnavn og passord.

Noen av dataene som ble publisert av brukere på nettstedet, kan virke fornærmende, upålitelige eller misvisende individuelle brukere. Brukeren må ta hensyn til at motparten hans kan være mindreårig eller etterligne en annen person. Bruken av Tjenestene innebærer at brukeren forstår og aksepterer disse risikoene, og godtar at nettstedet ikke er ansvarlig for handlinger eller unnlatelser fra brukerens side.

Hvis en bruker har et krav til andre brukere i bruk av de nyeste tjenestene, samtykker brukeren til disse kravene uavhengig og uten inngripen på den delen av nettstedet, samt avlaste området fra alle krav, ansvar, kompensasjon for skader, tap, kostnader og utgifter, inkludert advokat avgifter, kjent eller ukjent, som oppstår som følge av eller i forbindelse med slike krav. Området er ikke ansvarlig for tap av informasjon til brukeren, samt forfalskning av informasjon eller tap av kommunikasjon. Området er ikke ansvarlig for feil eller problemer i utførelsen av sine forpliktelser på grunn av uforutsette omstendigheter, force majeure, hvis konsekvenser som ikke kan unngås eller overvinnes (slik som avgjørelsen av myndighetenes, streiker, ulykker, ødeleggelser i det generelle system for kommunikasjon, etc.). Under eksistensen av de ovennevnte hindringene er brukeren forpliktet til å gjøre sitt ytterste for å oppfylle sine forpliktelser.

Nettstedet gir ikke en permanent, kontinuerlig og pålitelig tilgang til tjenester som site management kan hindre de faktorene som ikke er kontrollert av nettstedet. Mulighet for bruk av nettstedet og tjenestene leveres uten noen garantier, og, i den grad gjeldende lov tillater, Website fritar seg selv fra alle garantier og andre forpliktelser som definert av gjeldende lovgivning, så vel som andre, inkludert, men ikke begrenset til, forpliktelser vedrørende kompetanse og profesjonalitet , samt krav knyttet til overholdelse av tidsfrister.

4. TAUSHETSPLIKT

Når du fyller ut og sender skjemaer på nettstedet, oppgir brukeren følgende opplysninger: Navn, e-postadresse, kontaktnummer. Brukeren har etter eget skjønn rett til å utvide listen over overført informasjon, dersom dette ikke er i strid med gjeldende lovgivning.

Ved å sende inn dine personlige data når du fyller ut skjemaer (alle tilgjengelige skjemaer å fylle ut på stedet) på Nettstedet Bruker samtykker til sin behandling av nettstedet, blant annet for gjennomføringen av nettstedet forpliktelser til brukeren under denne brukeravtalen, informere brukeren om sine tjenester, nettsted forfremmelse varer og tjenester, gjennomføring av elektroniske og sms-undersøkelser, kontroll av markedsføringshandlinger, kundesupport, arrangering av levering av varer til brukere, overvåking av tilfredshet av brukeren. En Quality of Service nettstedet. Det anses ikke som et brudd på nettstedet for å gi opplysninger til tredjeparter som handler på grunnlag av en kontrakt med nettstedet for å utføre forpliktelser til brukeren.

Nettstedet har rett til å sende informasjon, inkludert reklamemeldinger, til brukerens e-post og mobiltelefon med sitt samtykke. Brukeren har rett til å nekte å motta reklame og annen informasjon uten å forklare årsakene til nektet. Tjenestemeldinger som informerer Brukeren om status og behandlingsstadier av informasjonen som er plassert av ham eller den bestilte tjenesten og informerer om viktige endringer i arbeidet på nettstedet, sendes automatisk og kan ikke avslås av brukeren.

Nettstedet har rett til å bruke teknologien "cookies". «Cookies» ikke inneholder konfidensiell informasjon, og området har rett til å overføre informasjon om «cookies» partnere, agenter og tredjeparter som har inngått kontrakter med nettstedet, for å oppfylle forpliktelsene til brukeren og for statistiske formål og for å optimalisere reklamemeldinger.

Nettstedet mottar informasjon om ip-adressen til den besøkende på nettstedet. Denne informasjonen brukes ikke til å identifisere den besøkende.

Nettstedet er ikke ansvarlig for informasjonen som er gitt av brukeren på nettstedet i et offentlig format.

5. TILLEGGSVILKÅR

Nettstedsmeldinger beregnet for brukere publiseres på nettstedet og / eller sendes til e-postadresser levert av brukere når du registrerer eller legger inn annonser på nettstedet.

Brukermeldinger sendt til nettstedet sendes med metodene som er angitt på nettstedet. Meldinger publisert på nettstedet anses å være levert til brukeren fra øyeblikket av utgivelsen. Meldinger sendt via e-post eller faks anses å bli levert til den andre parten umiddelbart etter mottak av leveringsbekreftelsen.

Nettstedet forbeholder seg retten til å endre denne avtalen ved å varsle brukeren eller publisere den endrede avtalen på nettstedet. Den endrede avtalen gjelder for nye brukere fra datoen for publisering på nettstedet. Den endrede avtalen gjelder for tidligere registrerte brukere etter tretti (30) dager etter endringsvarselet. Men endringer i listen over "Forbudte varer til salgs på nettstedet" trer i kraft fra øyeblikket publisert på nettstedet.

6. Avtalens varighet

Denne avtalen trer i kraft etter at Brukeren har oppgitt den elektroniske adressen, innloggingsnavnet og passordet, og fortsetter å operere på ubestemt tid.

Brukeren har rett til å si opp sin rett til å bruke Tjenestene ved å sende en melding om dette via e-post eller på annen måte oppgitt av programvaren til Nettstedet.

Nettstedet forbeholder seg retten til å si opp tilgang til brukerens tjenester som bryter disse vilkårene. Billboardet forbeholder seg retten til å stoppe tilgangen til Brukerens Tjenester etter eget skjønn. En bruker hvis tilgang til Tjenestene har blitt avsluttet eller hvis informasjonen har opphørt å være gyldig, har ikke rett til å registrere seg igjen eller å bruke registreringsdata fra en annen bruker uten spesiell tillatelse fra nettstedet. Nettstedet forbeholder seg rett til, etter eget skjønn, å si opp bestemmelsen av Tjenestene og å stoppe tilgangen til Tjenestene til alle registrerte Brukere.

7. GENERELLE BESTEMMELSER

Denne avtalen er underlagt loven.

Alle mulige tvister over avtalen er løst i samsvar med normer i gjeldende lovgivning.

Reglene om forbrukervern kan ikke gjelde for forholdet mellom brukeren og nettstedet.

Ingenting i avtalen kan forstås som en etablering mellom brukeren og agenturets forhold, partnerskapsforhold, fellesforbindelser, personlige ansettelsesforhold eller andre forhold som ikke uttrykkelig er fastsatt i denne avtalen.

Mer om emnet ...

Vi anbefaler ...